Home

Een wandeling in de ruimte, een tocht door de woestijn? Hoe groter de opgave, des te relevanter de benadering. Geen avontuur zonder structuur. In oneindigheid verdwaal je zonder houvast, dat weet iedereen. Voor een tocht door de Sahara is een doel alleen niet genoeg. Het zijn de wegen en kaarten, en de juiste vragen die ons de goede weg doen vinden. Dat is zo op drift in de woestijn, maar evenzeer in ons dagelijks werk. Hoe organiseer je samenwerking? Hoe kun je het functioneren van groepen en organisaties begrijpen, hoe oefen je invloed uit?

Dwars door beroepen, organisaties, generaties en nationaliteiten loopt de universele zucht naar kennis en handelingsvermogen om ons in het dagelijks functioneren comfortabel te voelen. Om succesvolle teams te bouwen, om conflicten in organisaties te bezweren en om samen in vrijheid en vrede te leven.

De ‘ui van Jannie’ verwijst naar een klassieker uit de opleiding: het model van schakelen in gespreksvoering

Deze website is gewijd aan interventiekunde. Voor de initiatiefnemers ooit in hun opleiding de basis van hun beroepsidentiteit en nu nog steeds een houvast om processen te doorgronden en te doen wat nodig is: Interveniëren is het ‘tijdelijk tussenbeide komen in een lopend systeem (persoon, groep, organisatie) om te helpen bij het overbruggen van de verschillen tussen wat mensen zèggen, over wat ze denken, voelen en willen, en wat ze in feite dóen’ (De Weerd, omstreeks 1994).

Wat heeft ons zo geraakt?

De wortels van de interventiekunde gaan terug tot Kurt Lewin (Mogilno, Polen, 2004). Na de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog staat zijn werk in het teken van bevorderen van democratie en mondigheid. Het is zijn diepe overtuiging dat zonder kritisch vermogen en de vrijheid en vaardigheid je uit te spreken, een groep niet constructief kan samenwerken, een organisatie niet succesvol kan zijn en een samenleving niet rechtvaardig kan functioneren en zich beschermd weten tegen autoritair leiderschap. De actualiteit hiervan is nooit verloren gegaan. Lewin onderzoekt en onderwijst. Denken en doen.

Jannie de Weerd heeft op deze principes tussen 1980 en 2000 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de opleiding Sociale Psychologie van Interventie gefundeerd. Na haar pensionering werd de opleiding op de VU en later als post-master opleiding Interventiekunde voortgezet door Wick van der Vaart en Marjoka van Doorn, twee oud-studenten van de VU-opleiding.

Lewin huldigde het adagium ‘als je iets wilt begrijpen, probeer het dan te veranderen’, een benadering waarbij onderzoeken en interveniëren altijd hand in hand gaan. De twee vragen Wat is hier eigenlijk aan de hand? En Hoe pakken we het aan? zijn onderdeel van de cognitieve kaarten waarmee wij onze weg vinden en waar deze website aan is gewijd.

Deze website is opgericht voor en door oud-studenten interventiekunde die het gedachtengoed van interventiekunde een warm hart toedragen: we voelen ons allemaal interventiekundige en gebruiken de inzichten, kennis en vaardigheden die we ooit geleerd hebben in ons (zeer uiteenlopende) dagelijks werk. De website heeft als doel de modellen, of ‘cognitieve kaarten’, uit de opleiding levend te houden, te delen met oud-studenten en andere geïnteresseerden, en op termijn te actualiseren. Geen richtingwijzer is tijdloos, maar keer op keer ontdekken we dat de oude principes ook vandaag een inspiratiebron en kompas zijn. Zo ook op een bijeenkomst van een groep van 40 oud-studenten van diverse interventie-opleidingen in Utrecht, september 2018. De website is een concreet vervolg op die dag.

Op de website staan teksten waarin de verbanden tussen de modellen en interventiekundige principes toegelicht worden. In de modellenbibliotheek vind je allereerst een overzicht van interventiekundige modellen uit de VU-opleiding, vertaald en vormgegeven door Jannie de Weerd, die tot op de dag van vandaag door talloze oud-studenten gebruikt worden: het zijn de ‘cognitieve kaarten’ die de bouwstenen vormen van een interventiekundige kijk op coaching, training en advieswerk. Ze worden hier opnieuw toegankelijk gemaakt.  Alle A4-tjes zijn gebaseerd op (sociaal) psychologische bronnen en onderzoek naar wat er tussen mensen gebeurt die bij elkaar komen om hun doelen te verwezenlijken (in interdependente, taakgerichte groepen) en hoe de processen die dan spelen tussen mensen, te begrijpen èn te beïnvloeden zijn.

Ook kunnen er praktische toepassingen beschreven worden, in de coaching-, training- onderzoeks- of adviespraktijken van professionals die op deze grondslag werken. Allemaal work in progress! Heb je zin om mee te doen? Teksten te schrijven, te redigeren of een bijdrage te leveren aan het onderhouden van het netwerk? Je bent van harte welkom!

Een lijst van literatuur waarop veel hand-outs gebaseerd zijn, vind je hier. Een overzicht van het oorspronkelijke opleidingsaanbod en de onderdelen die in elke interventiekundige opleiding thuishoren, vind je hier.