Edgar Schein over procesadvisering

In deze video vertelt Schein hoe zijn ideeën over procesadvisering ontstaan zijn.

De essentie van ‘helpen’ beschrijft Schein hier als het aansluiten bij wat de cliënt doet en wil, in plaats van als consultant ‘de baas te spelen’. Schein heeft door de jaren heen zijn ideeën over helpen en adviseren steeds opnieuw verwoord, maar in de basis gaat het hem altijd om de relatie tussen adviseur en client, en hoe deze helpend te maken.